[1]
Vainio, O.-P. 2023. Mielensä muuttamisesta. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. 2, 1 (touko 2023), 28–43. DOI:https://doi.org/10.57048/aasf.130104.