[1]
Stevanovic, M. ja Weiste, E. 2018. Keskustelunanalyysi ja fokusryhmien diskursiivinen tutkimus. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia. 11 (joulu 2018), 114-136. DOI:https://doi.org/10.30660/afinla.68981.