[1]
Niska, M., Olakivi, A. ja Vesala, K.M. 2018. Haastattelumenetelmän tulkinnat sosiaalitieteellisessä diskurssintutkimuksessa: esimerkkinä laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia. 11 (joulu 2018), 93-113. DOI:https://doi.org/10.30660/afinla.69046.