[1]
Lehti, L., Haapanen, L. ja Kääntä, L. 2018. Diskurssintutkimus – monitieteinen ja monimenetelmäinen ala. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia. 11 (joulu 2018), 4-19. DOI:https://doi.org/10.30660/afinla.75057.