(1)
Stevanovic, M.; Weiste, E. Keskustelunanalyysi Ja Fokusryhmien Diskursiivinen Tutkimus. AFinLA 2018, 114-136.