(1)
Niska, M.; Olakivi, A.; Vesala, K. M. Haastattelumenetelmän Tulkinnat Sosiaalitieteellisessä Diskurssintutkimuksessa: Esimerkkinä Laadullisen Asennetutkimuksen lähestymistapa. AFinLA 2018, 93-113.