(1)
Niska, M.; Olakivi, A.; Vesala, K. Haastattelumenetelmän Tulkinnat Sosiaalitieteellisessä Diskurssintutkimuksessa: Esimerkkinä Laadullisen Asennetutkimuksen Lähestymistapa. AFinLA 2018, 93-113.