(1)
Heikkola, L. M.; Alisaari, J. Laulun Sanoja Lausumalla Taitavaksi ääntäjäksi?. AFinLA 2018, 18-44.