Stevanovic, M., & Weiste, E. (2018). Keskustelunanalyysi ja fokusryhmien diskursiivinen tutkimus. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, (11), 114-136. https://doi.org/10.30660/afinla.68981