Niska, M., Olakivi, A., & Vesala, K. M. (2018). Haastattelumenetelmän tulkinnat sosiaalitieteellisessä diskurssintutkimuksessa: esimerkkinä laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, (11), 93-113. https://doi.org/10.30660/afinla.69046