Virtanen, M. T., & Kääntä, L. (2018). At the intersection of text and conversation analysis: analysing asynchronous online written interaction. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, (11), 137-155. https://doi.org/10.30660/afinla.69081