Lehti, L., & Eronen-Valli, M. (2018). Diskurssintutkimuksen menetelmiƤ digitaalisen retoriikan tutkimuksessa. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, (11), 156-176. https://doi.org/10.30660/afinla.69104