Heikkola, L. M., & Alisaari, J. (2018). Laulun sanoja lausumalla taitavaksi ääntäjäksi?. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, (10), 18-44. https://doi.org/10.30660/afinla.73122