Lehti, L., Haapanen, L., & Kääntä, L. (2018). Diskurssintutkimus – monitieteinen ja monimenetelmäinen ala. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, (11), 4-19. https://doi.org/10.30660/afinla.75057