STEVANOVIC, M.; WEISTE, E. Keskustelunanalyysi ja fokusryhmien diskursiivinen tutkimus. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, n. 11, p. 114-136, 14 dez. 2018.