NISKA, M.; OLAKIVI, A.; VESALA, K. M. Haastattelumenetelmän tulkinnat sosiaalitieteellisessä diskurssintutkimuksessa: esimerkkinä laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, n. 11, p. 93-113, 14 joulu 2018.