LEHTI, L.; HAAPANEN, L.; KÄÄNTÄ, L. Diskurssintutkimus – monitieteinen ja monimenetelmäinen ala. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, n. 11, p. 4-19, 14 dez. 2018.