Stevanovic, Melisa, ja Elina Weiste. 2018. Keskustelunanalyysi Ja Fokusryhmien Diskursiivinen Tutkimus. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, nro 11 (joulukuuta), 114-36. https://doi.org/10.30660/afinla.68981.