Lehti, Lotta, ja Maria Eronen-Valli. 2018. Diskurssintutkimuksen MenetelmiƤ Digitaalisen Retoriikan Tutkimuksessa. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, nro 11 (joulukuuta), 156-76. https://doi.org/10.30660/afinla.69104.