Stevanovic, M. ja Weiste, E. (2018) Keskustelunanalyysi ja fokusryhmien diskursiivinen tutkimus, AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, (11), ss. 114-136. doi: 10.30660/afinla.68981.