Niska, M., Olakivi, A. ja Vesala, K. M. (2018) ”Haastattelumenetelmän tulkinnat sosiaalitieteellisessä diskurssintutkimuksessa: esimerkkinä laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa”, AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 0(11), ss. 93-113. doi: 10.30660/afinla.69046.