Niska, M., Olakivi, A. ja Vesala, K. (2018) Haastattelumenetelmän tulkinnat sosiaalitieteellisessä diskurssintutkimuksessa: esimerkkinä laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa, AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, (11), ss. 93-113. doi: 10.30660/afinla.69046.