Virtanen, M. T. ja Kääntä, L. (2018) At the intersection of text and conversation analysis: analysing asynchronous online written interaction, AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, (11), ss. 137-155. doi: 10.30660/afinla.69081.