Lehti, L. ja Eronen-Valli, M. (2018) Diskurssintutkimuksen menetelmiƤ digitaalisen retoriikan tutkimuksessa, AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, (11), ss. 156-176. doi: 10.30660/afinla.69104.