Lehti, L., Haapanen, L. ja Kääntä, L. (2018) Diskurssintutkimus – monitieteinen ja monimenetelmäinen ala, AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, (11), ss. 4-19. doi: 10.30660/afinla.75057.