[1]
M. Stevanovic ja E. Weiste, Keskustelunanalyysi ja fokusryhmien diskursiivinen tutkimus, AFinLA, nro 11, ss. 114-136, joulu 2018.