Stevanovic, M., ja E. Weiste. Keskustelunanalyysi Ja Fokusryhmien Diskursiivinen Tutkimus. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, nro 11, Dec. 2018, ss. 114-36, doi:10.30660/afinla.68981.