Niska, M., A. Olakivi, ja K. Vesala. Haastattelumenetelmän Tulkinnat Sosiaalitieteellisessä Diskurssintutkimuksessa: Esimerkkinä Laadullisen Asennetutkimuksen Lähestymistapa. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, nro 11, Dec. 2018, ss. 93-13, doi:10.30660/afinla.69046.