Stevanovic, Melisa, ja Elina Weiste. ”Keskustelunanalyysi Ja Fokusryhmien Diskursiivinen Tutkimus”. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia0, no. 11 (joulukuuta 14, 2018): 114-136. Viitattu elokuuta 17, 2019. https://journal.fi/afinla/article/view/68981.