Stevanovic, Melisa, ja Elina Weiste. Keskustelunanalyysi Ja Fokusryhmien Diskursiivinen Tutkimus. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, no. 11 (joulukuuta 14, 2018): 114-136. Viitattu kesäkuuta 17, 2019. https://journal.fi/afinla/article/view/68981.