Lehti, Lotta, ja Maria Eronen-Valli. ”Diskurssintutkimuksen Menetelmiä Digitaalisen Retoriikan Tutkimuksessa”. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia0, no. 11 (joulukuuta 14, 2018): 156-176. Viitattu elokuuta 17, 2019. https://journal.fi/afinla/article/view/69104.