1.
Stevanovic M, Weiste E. Keskustelunanalyysi ja fokusryhmien diskursiivinen tutkimus. AFinLA [Internet]. 14. joulukuuta 2018 [viitattu 17. elokuuta 2019];0(11):114-36. Saatavissa: https://journal.fi/afinla/article/view/68981