1.
Niska M, Olakivi A, Vesala KM. Haastattelumenetelmän tulkinnat sosiaalitieteellisessä diskurssintutkimuksessa: esimerkkinä laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa. AFinLA [Internet]. 14. joulukuuta 2018 [viitattu 23. syyskuuta 2019];0(11):93-113. Saatavissa: https://journal.fi/afinla/article/view/69046