1.
Lehti L, Haapanen L, Kääntä L. Diskurssintutkimus – monitieteinen ja monimenetelmäinen ala. AFinLA [Internet]. 14. joulukuuta 2018 [viitattu 24. syyskuuta 2019];0(11):4-19. Saatavissa: https://journal.fi/afinla/article/view/75057