[1]
Mäntylä, K. 1997. Accessing the meaning of an idiom. AFinLAn vuosikirja. 27, 55 (tammi 1997).