[1]
Pitkänen-Huhta, A. 1997. Vieraalla kielellä lukeminen : kognitiivinen taito vai sosiaalinen käytänne?. AFinLAn vuosikirja. 27, 55 (tammi 1997).