[1]
Tiittula, L. 2001. Vain kääntämistäkö? : kääntämisen määrittelystä käännöstekstin toimivuuteen. AFinLAn vuosikirja. 31, 59 (tammi 2001).