[1]
Pitkänen-Huhta, A. ja Mäntylä, K. 2014. Maahanmuuttajat vieraan kielen oppijoina : monikielisen oppilaan kielirepertuaarin tunnistaminen ja hyödyntäminen vieraan kielen oppitunnilla. AFinLAn vuosikirja. 44, 72 (tammi 2014), 89-108.