Tarnanen, M. J., Rynkänen, T., & Pöyhönen, S. H. (2015). Kielten käyttö ja oppiminen aikuisten maahanmuuttajien integroitumisen ja identiteettien rakennusaineina. AFinLAn Vuosikirja, (73), 56-72. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/afinlavk/article/view/49654