Pitkänen-Huhta, A., & Mäntylä, K. (2014). Maahanmuuttajat vieraan kielen oppijoina : monikielisen oppilaan kielirepertuaarin tunnistaminen ja hyödyntäminen vieraan kielen oppitunnilla. AFinLAn Vuosikirja, 44(72), 89-108. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/afinlavk/article/view/60057