Kaarakainen, S.-S., & Kaarakainen, M.-T. (2018). Tulevaisuuden kansalaisia rakentamassa: Uudet lukutaidot koulutuksen ja opetuksen digitalisaation kehityksessä. AFinLAn Vuosikirja, 75(1), 22-40. https://doi.org/10.30661/afinlavk.69269