NUOLIJĂ„RVI, P. Miten kielentutkija analysoi yhteiskuntaa?. AFinLAn vuosikirja, v. 32, n. 60, 1 tammi 2002.