Juurakko-Paavola, Taina, Heidi Rontu, ja Michael Nelson. 2018. Language Teacher Perceptions and Practices of Digital Literacy in Finnish Higher Education. AFinLAn Vuosikirja 75 (1), 41-60. https://doi.org/10.30661/afinlavk.69640.