Tarnanen, M. J., Rynkänen, T. ja Pöyhönen, S. H. (2015) ”Kielten käyttö ja oppiminen aikuisten maahanmuuttajien integroitumisen ja identiteettien rakennusaineina”, AFinLAn vuosikirja, 0(73), ss. 56-72. Saatavissa: https://journal.fi/afinlavk/article/view/49654 (Viitattu: 4huhtikuuta2020).