Mäntylä, K. (1997) ”Accessing the meaning of an idiom”, AFinLAn vuosikirja, 27(55). Saatavissa: https://journal.fi/afinlavk/article/view/59770 (Viitattu: 14joulukuuta2019).