Pitkänen-Huhta, A. (1997) ”Vieraalla kielellä lukeminen : kognitiivinen taito vai sosiaalinen käytänne?”, AFinLAn vuosikirja, 27(55). Saatavissa: https://journal.fi/afinlavk/article/view/59773 (Viitattu: 4huhtikuuta2020).