Tiittula, L. (2001) ”Vain kääntämistäkö? : kääntämisen määrittelystä käännöstekstin toimivuuteen”, AFinLAn vuosikirja, 31(59). Saatavissa: https://journal.fi/afinlavk/article/view/59853 (Viitattu: 22marraskuuta2019).