Koskela, M. (2001) ”Filosofilta toiselle : näkemyksiä asiantuntijan kirjoitusprosessista”, AFinLAn vuosikirja, 31(59). Saatavissa: https://journal.fi/afinlavk/article/view/59858 (Viitattu: 19marraskuuta2019).