Nuolijärvi, P. (2002) ”Miten kielentutkija analysoi yhteiskuntaa?”, AFinLAn vuosikirja, 32(60). Saatavissa: https://journal.fi/afinlavk/article/view/59873 (Viitattu: 11joulukuuta2019).