Kalliokoski, J. (2017) ”Virkakielen ihanteet ja kielen omistajuus: S2-näkökulmia julkishallinnon kielenkäyttöön”, AFinLAn vuosikirja, 0(75), ss. 92–113. Saatavissa: https://journal.fi/afinlavk/article/view/60842 (Viitattu: 27helmikuuta2020).