Kaarakainen, S.-S. ja Kaarakainen, M.-T. (2018) ”Tulevaisuuden kansalaisia rakentamassa: Uudet lukutaidot koulutuksen ja opetuksen digitalisaation kehityksessä”, AFinLAn vuosikirja, 75(1), ss. 22-40. doi: 10.30661/afinlavk.69269.