Lehti, L., Peltonen, P., Routarinne, S., Vaakanainen, V. ja Virsu, V. (2018) Esipuhe, AFinLAn vuosikirja, 75(1). Saatavissa: https://journal.fi/afinlavk/article/view/76288 (Viitattu: 19huhtikuuta2019).