Varis, E. (1975). Lannoitustavan vaikutus perunan ravinteiden saantiin ja mukuloiden kemialliseen koostumukseen . Agricultural and Food Science, 47(3), 139-151. https://doi.org/10.23986/afsci.71843